Nieuws

Op 3 juni 2017

Veiligheid aan de scholen is een prioriteit voor N-VA Machelen-Diegem. Deze enquête laat u toe om ons meer informatie te geven over de huidige situatie …

Op 22 april 2017

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) verhoogt het investeringsbudget voor de fiets naar een historisch hoog niveau en dit ook voor Machelen-Diegem. Nog in deze bestuursperiode is er tussen 2017 en 2019 4,87 miljoen euro Vlaams geld vastgelegd voor nieuwe fietspaden, voorbereidende studies …

Op 25 februari 2017

Nochtans had onze N-VA fractie, op de gemeenteraad van 21 februari 2017, een agendapunt geplaatst die de onveiligheid aan onze scholen aankaart. Zo werd de verkeersonveiligheid aan school ‘De Sterrenhemel’, in de omgeving van de Toekomststaat, specifiek aangekaart. Wegens de te smalle rijweg, mede …