1,13 miljoen euro extra investeringsbudget voor Machelen-Diegem dankzij Vlaams regeerakkoord

Op 3 oktober 2019

De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om te investeren in hun gemeente. Voor Machelen betekent dat concreet 1.133.307 euro. Dat is het gevolg van het nieuw Vlaams regeerakkoord: de Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra budget omwille van hun open ruimte. Dat vernam N-VA-schepen Steve Claeys van de N-VA-ministers uit de Regering van Minister-president Jan Jambon.

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven zodat ze de komende jaren sterk blijven investeren. De Vlaamse Regering investeert in de gemeenten met 1,33 miljard aan extra middelen.  “Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze gemeente, open ruimte en economie”, verduidelijkt N-VA-schepen Steve Claeys.

“Met dit geld kunnen we onze gemeente beter maken. N-VA Machelen-Diegem wil dat de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in mobiliteit en de kwaliteit van onze openbare ruimte, zoals voetpaden, fietspaden, veilige wegen en een groenere omgeving”, vult Steve Claeys aan. 

Naast deze bijkomende financiering blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomstenbron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar met 3,5% groeien.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is