N-VA Machelen vraagt fraudeonderzoek naar buitenlandse bezittingen

Op 21 april 2021

Op de gemeenteraad van 20 april 2021 diende de fractie van N-VA Machelen-Diegem een voorstel in om in te gaan op een nieuwe raamovereenkomst die het makkelijker maakt voor sociale verhuurders om onderzoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders.

N-VA-schepen voor woonbeleid Steve Claeys: “Sociale huurwoningen moeten worden voorbehouden voor de mensen die er effectief recht op hebben. Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen woning of percelen bezitten. De controle op binnenlands onroerend bezit kan door de sociale verhuurder eenvoudig gecontroleerd worden, maar voor buitenlandse eigendommen is dat niet eenvoudig.”

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele heeft daarom een raamovereenkomst met een pool van private onderzoeksbureaus afgesloten die gespecialiseerd zijn in het onderzoek naar onroerende goederen in het buitenland. Wie een sociale woning verhuurt zal, zonder administratieve rompslomp, hierop beroep kunnen doen. Om ook de financiële drempels maximaal weg te nemen, voorziet minister Diependaele een subsidie voor sociale verhuurders die beroep doen op het raamcontract. N-VA-schepen Steve Claeys: “Niemand kan aanvaarden dat iemand die een of meerdere huizen of percelen bezit, aanspraak kan maken op een sociale woning. Wie al een woning bezit, verliest daardoor zijn recht op een sociale woning. Deze vorm van fraude moet dan ook maximaal worden aangepakt, zowel in binnen- als in buitenland. Wij verzoeken daarom onze huisvestingsmaatschappij om hiervan werk te maken.”

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is