structurele onbestuurbaarheid en aanstelling nieuw college

Op 1 mei 2021

De kogel is door de kerk!

Na de mislukte bemiddelingspoging van onze gouverneur Jan Spooren, stelde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op 21 april de onbestuurbaarheid van onze gemeente vast. De gemeenteraad kan dus de procedure opstarten voor de aanstelling van een nieuw college.

Nieuwe coalitie en burgemeester

Tot onze tevredenheid, verlopen de gesprekken met het kartel sp.a-spirit-groen zeer constructief zodanig dat we op korte termijn al een nieuw college kunnen samenstellen. Niettegenstaande dat het kartel met 10 zetels de grootste partij is binnen de nieuwe coalitie, wordt N-VA beschouwd als een gelijkwaardige partner. De te bekleden ambten zijn dan ook evenredig verdeeld.

En misschien vraagt u zich af “waarom met het kartel” 2018 indachtig? Er is binnen onze gemeente maar 1 oppositiepartij waarmee we een nieuwe coalitie kunnen vormen. Keuze hadden we niet vandaar onze opluchting dat de samenwerking positief verloopt.

Zo zal Steve Claeys tot eind dit jaar het burgemeesterschap opnemen met behoud van zijn bevoegdheden zoals Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening. Als 1ste schepen in de vorige coalitie is hij het best geplaatst om in deze overgangsperiode de lopende dossiers met de nodige zorg over te dragen. Jean-Pierre De Groef zal vanaf 1 januari 2022 de sjerp overnemen.


Samenstelling nieuw college

Spijtig genoeg tellen we door de gekende problematiek nu 1 schepen minder die voor deze legislatuur definitief verloren is. De burgemeester zal dus bijgestaan worden door 4 schepenen nl.:

1ste schepen: Gregory Lagae (Spirit) tot 31/12/2021. Wordt opgevolgd door Steve Claeys.

2de schepen: Peter Roose (N-VA) tot 21/12/2022. Wordt opgevolgd door Mohamed Akaychouh (sp.a).

3de schepen: Magda Geeroms (N-VA) tot einde legislatuur.

4de toegevoegde schepen: Tessa Verberckmoes (Groen) voorzitter BCSD tot einde legislatuur.

Onze beleidsdomeinen

Teneinde de continuïteit te garanderen zal Steve tijdens zijn burgemeesterschap de hem toevertrouwde bevoegdheden behouden. Zijn inmiddels opgebouwde kennis en visie zijn onontbeerlijk voor o.a. de uitrol van het mobiliteitsplan dat in een laatste fase zit. Naast Mobiliteit, behoort ook Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Woonbeleid tot zijn domeinen.


Door het wegvallen van een 5de schepen kreeg Magda er Kinderopvang en Onderwijs bij. Deze laatste bevoegdheid zal ze echter doorgeven aan onze nieuwkomer Peter Roose. De andere beleidsdomeinen zijn Openbare werken & onderhoud gebouwen, Milieu, Integratie, Vlaamse aangelegenheden en Dierenwelzijn. Magda heeft tijdens deze legislatuur al bewezen haar mannetje te kunnen staan!


Peter Roose gaat in het belang van de gemeente zijn nieuwe taak met veel ‘goesting’ opnemen. Zijn bevoegdheden zijn dan ook niet van de minste en zijn met zorg en interesse gekozen. deze zijn organisatie en feestelijkheden, ICT, communicatie, sport, cultuur, toerisme en onderwijs

Onze prioriteiten

Dat we onze gemeente financieel gezond willen houden in deze coronatijd, staat ook voor onze nieuwe coalitiepartner bovenaan de lijst. In de komende dagen zullen onze fracties de doelstellingen die vrij gelijklopend zijn, nog verder uitwerken. We hopen eind mei of begin juni over te kunnen gaan tot de installatie van het nieuwe college van burgemeester en schepenen.

Met vriendelijke groeten,
______________________________

N-VA bestuur Machelen-Diegem

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is