Lieve De Witte

Als gemeenteraadslid ga ik prat op mijn jarenlange interesse in de Vlaamse culturele strijd.  Zoals in mijn vroeger mandaat als OCMW-raadslid, ben ik van oordeel dat wij fier mogen zijn op onze traditionele waarden.  Maar we moeten er tegelijkertijd in slagen om de vele inwijkelingen in onze gemeente te sensibiliseren voor onze eigen cultuur en taal.  Als we een actieve deelname aan onze Nederlandstalige activiteiten stimuleren, zullen we de broodnodige wederzijdse contacten kunnen bevorderen.  Die staan garant voor een vlotte en snelle integratie binnen het lokale leven.