Extra brugfiguur voor Machelse scholen

Op 5 februari 2022

Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts kent een financiële impuls van € 150.000 toe aan het Machelse gemeentebestuur voor het project “Brugfiguur op school”. Deze brugfiguur zorgt op een laagdrempelige manier voor een betere verbinding tussen kwetsbare gezinnen, de school en andere welzijnsactoren zodat deze kinderen optimale kansen krijgen om zich te ontwikkelen en verder te integreren in de lokale gemeenschap.

 

Machelen is een kleine gemeente aan de rand van Brussel, maar kent ook enkele grootstedelijke uitdagingen, zoals de grote druk op het onderwijs en de kinderopvang. Het aantal indicatorleerlingen stijgt jaar na jaar en bijna 2 op de 3 kinderen spreekt thuis geen Nederlands. De leerachterstand bij deze kinderen stijgt sterk en de kloof tussen ouders en de school wordt steeds groter.

 

Om hierop een antwoord te bieden kent Vlaams minister van Onderwijs en Vlaamse Rand Ben Weyts nu 150.000 euro toe om het project “Brugfiguur op school” te lanceren. “Deze investering versterkt de onderwijskwaliteit voor álle leerlingen, ook de Nederlandstalige leerlingen. Het gaat immers voor de héle klas trager en moeilijker als sommige klasgenoten blijven worstelen met het Nederlands”, zegt Weyts. “Tegelijk willen we ook het Vlaams karakter van de Rand opnieuw versterken. Mijn 2 bevoegdheden – Onderwijs en Vlaamse Rand – komen hier samen. Veel scholen in de Rand voeren al een actief taalbeleid. We kijken daarbij ook naar de ouders, want zij kunnen hun kinderen zoveel extra kansen geven door hen niet alleen op school, maar ook daarbuiten bezig te laten zijn met Nederlands.”  

De brugfiguur tracht een vertrouwensband op te bouwen met kwetsbare families en hen zo beter te ondersteunen. Ten slotte heeft dit project ook als doel om de ontwikkeling van leerachterstand tegen te gaan. De kennis van het Nederlands is immers cruciaal in de schoolse ontwikkeling. Een brugfiguur zal het Nederlands als verbindende taal zoveel mogelijk stimuleren.

Het project kent een gespreide en gefaseerde opstart in twee projectscholen met focus op kleuters/instappers. Vanaf 2025 is het de bedoeling om dit project structureel te verankeren en verder uit te breiden naar de andere scholen.

 

Na ons gemeentelijk project van "brugfiguur op school" die een belangrijke schakel vormt tussen de ouders en de school kunnen we nu dankzij de steun van de Vlaamse regering, meer bepaald dankzij onze Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts een extra brugfiguur inzetten. Hierdoor kunnen we kwetsbare gezinnen nog betere ondersteuning geven om de taalachterstand bij te werken en zo de sociale integratie te stimuleren.” Aldus Peter Roose, Schepen van onderwijs

 

Contact: 

Peter Roose
Schepen
Organisatie en ICT - Communicatie – Sport - Cultuur – Feestelijkheden – Toerisme – Onderwijs
T    0477 54 90 67
E    peter.roose [at] machelen.be

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is