Voorrang voor Nederlandstaligen in scholen van de Vlaamse Rand

Op 6 februari 2022

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft nieuwe inschrijvingsregels uitgewerkt op maat  van scholen in de Vlaamse Rand. Scholen van het basisonderwijs krijgen in de Vlaamse Rand de  mogelijkheid om voorrang te geven aan kinderen uit de eigen gemeente. Scholen van het  secundair onderwijs zullen in de Rand dan weer 70% van de beschikbare plaatsen kunnen  voorbehouden voor leerlingen die in het verleden altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig  onderwijs. De Vlaamse Regering zal vastleggen welke gemeenten deze extra mogelijkheden  krijgen. “Specifieke uitdagingen vragen een specifieke aanpak”, zegt Weyts. 

De scholen in de Vlaamse Rand kampen met specifieke uitdagingen. Zo komen er steeds meer  leerlingen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar scholen in de Vlaamse Rand: op 10 jaar  tijd is hun aantal met +37% toegenomen. Slechts 60% van alle scholieren in het secundair  onderwijs van de Rand heeft Nederlands als thuistaal: 10 jaar geleden ging het nog om 76% van  de scholieren. Dit leidt er toe dat inwoners van de Vlaamse Rand er soms niet in slagen om hun  kinderen in te schrijven in een school in hun eigen gemeente of in een naburige gemeente. De  onderwijskwaliteit in de scholen komt bovendien onder grotere druk te staan. Er is een  aanzuigeffect omdat de scholen in de Rand altijd kwalitatief onderwijs aanboden en omdat er in  de voorbije jaren fors werd geïnvesteerd in extra capaciteit. In de periode tussen 2010 en 2022 zal  er meer dan € 70 miljoen geïnvesteerd zijn in de onderwijszones Dilbeek, Halle en Vilvoorde: goed  voor 5.000 extra plaatsen in het basisonderwijs en 3.700 extra plaatsen in het secundair onderwijs. Het is duidelijk dat er in de toekomst nog extra investeringen nodig zijn in de schoolcapaciteit in  de Rand én dat er ook inschrijvingsregels nodig zijn die afgestemd zijn op de situatie in de Rand.  

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft nu nieuwe inschrijvingsregels uitgewerkt op maat  van de scholen in de Vlaamse Rand. Concreet zullen basisscholen in de Vlaamse Rand de  mogelijkheid krijgen om voorrang te geven aan kinderen die in de eigen gemeente wonen. Zo kan  vermeden worden dat kinderen geen plaatsje vinden in een school in hun eigen gemeente omdat  er veel kinderen uit andere gemeenten instromen. Scholen van het secundair onderwijs zullen in  de Rand dan weer 70% van de beschikbare plaatsen kunnen voorbehouden voor leerlingen die  vanaf hun 3 jaar onafgebroken Nederlandstalig onderwijs gevolgd hebben of die sinds hun verhuis  naar Vlaanderen of Brussel altijd gekozen hebben voor Nederlandstalig onderwijs. Zo wordt  iedereen die kiest voor het Nederlands ook beloond voor die keuze. De Vlaamse Regering zal  oplijsten in welke gemeenten scholen deze extra mogelijkheden krijgen.  

“De gemeenten in de Vlaamse Rand hebben nood aan een beleid op maat”, zegt Weyts. “We  kampen in onze streek met een sterke instroom van anderstaligen. Kinderen vinden soms geen  plaats meer in hun eigen gemeente. De onderwijskwaliteit komt onder druk te staan. We zouden 

nu voorrang kunnen geven aan wie effectief in onze regio woont én aan wie consequent kiest voor  de Nederlandse taal”.  

De Vlaamse Regering heeft de nieuwe inschrijvingsregels goedgekeurd en zal alles ook nog  voorleggen aan het Vlaams Parlement. De nieuwe inschrijvingsregels moeten dan van kracht  worden op 1 september 2022. 

Contact: 

Michaël Devoldere, woordvoerder Ben Weyts, 0484/14.08.19

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is