Programma

N-VA Machelen-Diegem gaat voor duidelijke verandering met vijf speerpunten!

De N-VA zorgt voor een echte Vlaamse Gemeente!

Door een falend integratiebeleid in onze gemeente is de Vlaamse identiteit sterk verzwakt.
Een hoge werkloosheidsgraad, dorpskernen zonder handelaars, vereenzaming, kwaliteitsvermindering in de scholen
en een minder bloeiend verenigingsleven zijn maar enkele negatieve gevolgen door het gebrek aan kennis van de Nederlandse taal.
In het belang van iedere inwoner willen we door een doeltreffende en ondersteunende inburgeringspolitiek onze gemeente opnieuw doen herleven.

De N-VA pakt de mobiliteit aan!

Dagelijks worden onze inwoners geconfronteerd met toenemende mobiliteitsproblematiek in en rond onze gemeente.
Daarom is een dringende aanpak meer dan noodzakelijk, niet enkel met lapmiddeltjes maar door een volledig mobiliteitsplan uit te werken.
Een plan dat bestaat uit een parkeerbeleid, oog voor openbaar vervoer, de zwakke weggebruiker
inclusief mensen met een beperking en een duidelijk circulatieplan.
Tevens moet er rekening gehouden worden met de omgeving zoals veiligheid rond de scholen,
inplanting van groen en de ontsluiting van de gewestwegen.

De N-VA gaat voor een sociaal beleid!

Het welzijn van onze inwoners verdient de grootste aandacht.
Wie nood heeft aan begeleiding en hulpverlening, moet beroep kunnen doen
op laagdrempelige diensten die oplossingen aanreiken.
Ondersteuning en vrijwilligerswerk zijn de belangrijke krachten om problemen op te sporen en
kansen te bieden tot zinvolle deelname aan de samenleving.
Zo kan men ook het isolement doorbreken waarin men terecht komt.

De N-VA investeert en bespaart efficiënt!

De gunstige economisch ligging van onze gemeente biedt voldoende kansen voor investeringen,
afgestemd op de lokale bevolking en gericht op duurzaamheid voor de volgende generaties.
De schuldenlast uit het verleden verder afbouwen, zuinige werkingskosten en investeringen in een
kwaliteitsvolle samenleving zijn onze prioriteit.
Een doeltreffend financieel beleid sluit dan ook verhoogde belastingdruk voor onze inwoners uit.

De N-VA opteert voor een doordacht groenbeleid en een propere gemeente!

Een natuurlijke en groene gemeente heeft een rechtstreeks positief effect op het welzijn van de burgers.
De groene zones binnen onze gemeente zijn beperkt en moeten dus met de grootste zorg ‘gekoesterd’ worden.
De verstedelijking moet dringend een halt toegeroepen worden teneinde ook de klimaatsveranderingen het hoofd te kunnen bieden.