Johan Soete

"Ik ben professioneel actief in het informatica-zenuwcentrum van een grootbank ...in Franse handen.
Het Vlaams karakter van onze gemeente ligt mij dan dan ook nauw aan het hart."