Steven Tielemans

Geboren in Duffel, doch sinds mijn prille jeugd woonachtig in Machelen.
Vader van Alexis en Axelle en samenwonend met mijn partner Cindy.
Reeds 12 jaar gemeenteraadslid en 6 jaar raad van bestuur Incovo.

Mijn doel is Machelen-Diegem te laten uitgroeien tot een gezellige, veilige en warme gemeente.
Een gemeente met een Vlaams karakter en met gezonde aandacht voor integratie en nauwere samenleving.
Met een degelijke aanpak van het lokale mobiliteitsprobleem dat afgestemd moet worden op de noden van onze inwoners.